Alimenty dla małżonka – Wszystko co musisz wiedzieć

28 marca, 2024

W dzisiejszych czasach kwestia alimentów nie ogranicza się wyłącznie do świadczeń na rzecz dzieci. Coraz częściej poruszany jest temat alimentów na rzecz małżonka, a nawet byłego małżonka. Czy wiesz, w jakich sytuacjach możesz być zobowiązany do płacenia alimentów swojemu współmałżonkowi lub kiedy możesz takie alimenty otrzymać? Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska we Wrocławiu przybliża tematykę obowiązków alimentacyjnych między małżonkami, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego zakończeniu.

Alimenty na małżonka w trakcie trwania małżeństwa

Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny nie dotyczy wyłącznie dzieci. Małżonkowie mają obowiązek, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny. Obejmuje to również zaspokajanie potrzeb życiowych współmałżonka, co może wyrażać się poprzez wspólny wkład w budżet domowy, starania o wychowanie dzieci, czy pracę we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku, gdy jeden z małżonków nie wywiązuje się z tego obowiązku, drugi małżonek ma prawo wystąpić do sądu o zasądzenie alimentów. Jest to jednak sytuacja stosunkowo rzadka i zwykle poprzedzona innymi próbami rozwiązania problemu.

Alimenty na małżonka po rozwodzie

Rozwód bez orzekania o winie

Gdy rozwód następuje bez orzekania o winie, możliwość ubiegania się o alimenty od byłego współmałżonka jest ograniczona do sytuacji, gdy po rozwodzie małżonek znajdzie się w stanie niedostatku. Niedostatek to sytuacja, w której były małżonek nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych z powodu choroby, wieku lub innych usprawiedliwionych okoliczności. Alimenty w takim przypadku mogą być przyznane, ale są ograniczone czasowo do 5 lat, z możliwością przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach.

Rozwód z orzekaniem o winie

Jeśli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi może domagać się alimentów niezależnie od swojej sytuacji materialnej. Warunkiem jest wykazanie, że rozwód pogorszył jego sytuację życiową. W takim wypadku obowiązek alimentacyjny może być dożywotni, chyba że małżonek niewinny zawrze kolejny związek małżeński.

Jak ustalana jest wysokość alimentów?

Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego. Sąd bierze pod uwagę zarówno bieżące potrzeby życiowe, jak i standard życia, do jakiego małżonkowie byli przyzwyczajeni. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, analizowana jest także zmiana sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Porady prawne – kiedy warto z nich skorzystać?

Decyzja o rozwodzie i jej konsekwencje, w tym kwestie alimentacyjne, to obszary, w których porada prawna jest nieoceniona. Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska we Wrocławiu oferuje kompleksową obsługę prawą w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach dotyczących alimentów na małżonka. Nasi specjaliści są gotowi nie tylko odpowiedzieć na Twoje pytania, ale także reprezentować Cię przed sądem, pomagając osiągnąć najlepsze możliwe rozwiązanie.

Alimenty dla małżonka są tematem, który może budzić wiele emocji i pytań. Warto pamiętać, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz profesjonalnej analizy prawnej. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą poszukującą wsparcia finansowego po rozpadzie małżeństwa, czy znajdujesz się w sytuacji, w której możesz być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz byłego współmałżonka, kluczowe jest zrozumienie swoich praw i obowiązków.

Przed konsultacją z adwokatem warto przygotować wszystkie dokumenty i informacje, które mogą być istotne dla sprawy. Obejmuje to dowody na Twoje zarobki i majątek, a także dowody na standard życia podczas trwania małżeństwa. Ponadto, jeśli posiadasz dowody na to, że Twoja sytuacja materialna pogorszyła się w wyniku rozwodu, przygotuj je na spotkanie z adwokatem. Takie przygotowanie pomoże szybciej i efektywniej przejść przez proces konsultacji i zaplanować dalsze działania prawne.

Alimenty dla małżonka, choć często postrzegane są przez pryzmat obowiązku finansowego, w rzeczywistości stanowią ważne wsparcie dla osoby, która w wyniku rozstania znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Prawo do alimentów jest formą zabezpieczenia ekonomicznego, umożliwiającego godne życie po zakończeniu małżeństwa. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy rozwód pociągnął za sobą znaczące zmiany w życiu byłych małżonków.

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w uzyskaniu alimentów od byłego współmałżonka, czy też musisz obronić się przed nieuzasadnionymi żądaniami alimentacyjnymi, nasza kancelaria jest gotowa Ci pomóc. Dzięki indywidualnemu podejściu i szerokiej wiedzy specjalistycznej, jesteśmy w stanie zaoferować Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację, podczas której omówimy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze dalsze kroki.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Strona internetowa: Proformat