Uregulowanie kontaktów z dzieckiem Wrocław Adwokat Marzena Rucińska

Zakres udzielanej pomocy w sprawach małoletnich dzieci:

– porada prawna dotycząca opieki nad dzieckiem,

– wsparcie w wypracowaniu  porozumienia opiekuńczego, tzw. porozumienie wychowawcze,

– sporządzanie pism procesowych, w tym:

– wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej,

– wniosek o uregulowanie  kontaktów,

– wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem,

– wniosek o zabezpieczenie kontaktów,

– reprezentacja w postępowaniu o władzę rodzicielską,

– prowadzenie spraw o kontakty,

– prowadzenie spraw o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka, np. wybór szkoły, wyjazd dziecka na stałe za granicę,

– prowadzenie spraw o ustalenie lub zaprzeczenie  ojcostwa,

– prowadzenie spraw o wydanie dziecka,

– wsparcie w realizacji kontaktów z dzieckiem,

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie Wrocław

Rozstanie rodziców wiąże się z koniecznością uregulowania sytuacji prawnej i faktycznej ich wspólnych dzieci, w tym władzy rodzicielskiej, zabezpieczeniem pieczy, kontaktów z dzieckiem.

Pożądanym jest by rodzice kwestie dotyczące dzieci regulowali polubownie uwzględniając dobro dziecka. Wypracowanie przez rodziców porozumienia dotyczącego opieki nad dzieckiem będzie zawsze lepsze niż decyzja sądu. W wielu jednak przypadkach trudne emocje towarzyszące rozstaniu dorosłych i  związana z tym  rozłąka z dzieckiem sprawia, że osiągnięcie porozumienia w tym zakresie często napotyka na trudności, lub jest wręcz niemożliwe. Wówczas koniecznym jest zainicjowanie postępowania sądowego poprzez skierowanie wniosku o uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, lub wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Strona internetowa: Proformat