Zachowek

Zachowek

Zachowek w Polsce: Ochrona Twoich Praw Dziedziczenia

Zastanawiasz się nad zagadnieniem zachowku w Polsce? Chciałbyś dowiedzieć się, jakie masz prawa dziedziczenia i jak uniknąć płacenia zachowku? Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska jest tutaj, aby Ci pomóc. Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną, która oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i biznesowych. Niezależnie od Twoich potrzeb prawnych, możesz polegać na naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Usługi Kancelarii Adwokackiej Marzena Rucińska

Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi, czy też dziedziczenia i podziału majątku, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, i jest gotowy, aby reprezentować Twoje interesy w tych delikatnych sprawach. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, reprezentację przed sądem oraz wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach.

Testament i Zachowek: Jak to działa w Polsce?

Testament a Dziedziczenie Ustawowe

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. W takiej sytuacji to kodeks cywilny wskazuje zasady ustalania grona spadkobierców. Jeśli wolą osoby jest zmiana kolejności ustawowej, to musi sporządzić testament. W tym przypadku testator może rozporządzić majątkiem zgodnie ze swoją wolą. Dopuszczalne jest między innymi pominięcie rodziny i przekazanie spadku znajomym lub organizacji, ale należy wyraźnie napisać, dlaczego nie uwzględniamy prawnych spadkobierców. W takim przypadku małżonek, zstępni i rodzice nie zostaną jednak pozbawieni udziału w spadku w całości i będą uprawnieni do dochodzenia od spadkobierców zachowku.

Czym Jest Zachowek?

Zachowek to świadczenie zagwarantowane dla najbliższych, którzy zostali pominięci w testamencie (bądź uwzględnieni w niższej wysokości) i w ten sposób odsunięci od dziedziczenia w takiej wysokości, w jakiej dziedziczyliby w przypadku zasad ustawowych. Instytucja ta wywodzi się z troski o rodzinę i ma za zadanie uniknąć niesprawiedliwości. Zachowek chroni osoby, które były blisko spokrewnione z testatorem i ma na celu zachowanie zasad współżycia społecznego.

Kto Ma Prawo do Zachowku?

Jeżeli testament pomija (bądź uwzględnia w niższej niż ustawowa wysokości) najbliższych, to jest małżonka, zstępnych (np. dzieci bądź wchodzące w przypadku dziedziczenia ustawowego na ich miejsce wnuki) lub rodziców, którzy dziedziczyliby w przypadku, gdyby testamentu nie sporządzono, to osoby te mogą dochodzić wypłaty zachowku. Ograniczenie kręgu uprawnionych jest związane z zamiarem ochrony jedynie osób najbliżej spokrewnionych z testatorem.

Kto Jest Zobowiązany do Wypłaty Zachowku?

Wypłaty zachowku można dochodzić od spadkobierców testamentowych. Podmioty te są zobowiązane do zapłaty solidarnie (wspólnie i w tym samym zakresie). Uzyskanie zachowku nie jest więc zazwyczaj trudne, choć może wymagać czasu. Jeżeli testator nie chce, aby prawny spadkobierca trzymał zachowek, musi wyjaśnić dlaczego, np. dlatego, że spadkobierca jest uzależniony od alkoholu czy hazardu, albo od wielu lat nie utrzymywał kontaktu z testatorem i odmawiał mu pomocy.

Wysokość Zachowku – Jak Obliczyć Zachowek?

Wysokość zachowku oblicza się zgodnie z zasadami wskazanymi w kodeksie cywilnym. W pierwszej kolejności ustala się wysokość udziału w spadku przy dziedziczeniu ustawowym. Następnie pod uwagę brane jest, czy uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy bądź małoletni. W takiej sytuacji wysokość zachowku, która mu przysługuje, wyniesie dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał, gdyby nie sporządzono testamentu i dziedziczenie odbywało się na podstawie zasad ustawowych. W pozostałych przypadkach zachowek wyniesie połowę tego udziału.

Czym Jest Substrat Zachowku?

Kolejnym krokiem do ustalenia ostatecznej wysokości zachowku jest ustalenie wartości substratu zachowku. Substrat zachowku to czysta wartość spadku po doliczeniu do niej wartości darowizn oraz zapisów windykacyjnych, których dokonał spadkodawca. Czystą wartość spadku oblicza się jako różnicę pomiędzy stanem czynnym spadku (wartością spadku obliczoną według stanu z chwili śmierci spadkodawcy i według cen z chwili ustalania wysokości zachowku) oraz stanem biernym spadku (czyli sumą długów spadkowych). Przy obliczaniu zachowku nie bierze się pod uwagę poleceń oraz zapisów zwykłych, a także nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni. Pod uwagę bierze się jednak spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili. Na koniec wystarczy przemnożyć odpowiedni ułamek z substratem zachowku.

Jak Uniknąć Płacenia Zachowku?

Wielu testatorów zastanawia się, jak spisać testament bez prawa do zachowku i uniknąć tym samym jego płacenia. W praktyce taka możliwość jest bardzo ograniczona i występuje jedynie w jasno wskazanych sytuacjach, m.in. w przypadku wydziedziczenia, które musi być uzasadnione i zgodne z przepisami kodeksu cywilnego. O ile wydziedziczenie jest sposobem na uniknięcie płacenia zachowku przez spadkobierców, to wymienione w testamencie jego podstawy muszą być rzeczywiste. W innym przypadku wydziedziczenie nie wywrze zamierzonych skutków.

Skorzystaj z Naszej Pomocy

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach związanych z zachowkiem lub innymi kwestiami prawno-spadkowymi, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i zapewnić Ci wsparcie, które potrzebujesz. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszej kancelarii, naszym doświadczonym zespole prawników oraz obszarach, w których świadczymy usługi. Działamy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, aby chronić Twoje prawa i interesy.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat