Wydziedziczenie

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie: Pojęcie, przyczyny i skutki

Wydziedziczenie to kluczowe zagadnienie w prawie spadkowym, które polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Jest to proces uregulowany przepisami Kodeksu cywilnego i obarczony pewnymi ograniczeniami. Aby lepiej zrozumieć istotę wydziedziczenia, przyjrzyjmy się kilku kluczowym pytaniom:

Kogo można wydziedziczyć?

Spadkodawca ma prawo wydziedziczyć jedynie osoby uprawnione do zachowku, co obejmuje:

 • Zstępnych (potomstwo),

 • Małżonka,

 • Rodziców.

W odniesieniu do pozostałych spadkobierców ustawowych, wydziedziczenie jest bezprzedmiotowe, ponieważ nie są uprawnieni do zachowku.

Jak dokonać wydziedziczenia?

Spadkodawca ma swobodę wyboru osób, które będą dziedziczyć po nim. Poprzez sporządzenie testamentu, może określić, które osoby dostaną dziedziczenie. Jednakże istnieją pewne ograniczenia, takie jak:

 • Wydziedziczenie może nastąpić tylko w testamencie,

 • Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeśli mu przebaczył,

 • Przyczyna wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu.

Jakie są przyczyny wydziedziczenia?

Spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę, jeżeli ten:

 • Postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, wbrew woli spadkodawcy,

 • Dopuścił się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci,

 • Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia musi istnieć w chwili sporządzenia testamentu zawierającego oświadczenie spadkodawcy w przedmiocie wydziedziczenia. Jeśli przyczyną jest zdarzenie jednorazowe, musi ono nastąpić przed sporządzeniem testamentu. W przypadku przyczyny trwałej, musi istnieć w chwili wydziedziczenia.

 • Postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - Przyczyną wydziedziczenia jest uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy, które jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Postępowanie to musi mieć charakter uporczywy, wskazujący na trwałość zachowań osoby uprawnionej do zachowku. Osoba ta musi przy tym działać wbrew woli spadkodawcy.

 • Przestępstwo przeciwko spadkodawcy albo osobom najbliższym - Jeśli uprawniony do zachowku dopuścił się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo rażącej obrazy czci, może zostać wydziedziczony. Odpowiednie przestępstwa określa Kodeks karny.

Termin "wydziedziczenie" przybiera różne znaczenia w języku potocznym, jednakże znaczenie prawne jest ściśle określone przepisami Kodeksu cywilnego. To pojęcie odnosi się do pozbawienia niektórych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych prawa do zachowku.

Przyczyna wydziedziczenia w testamencie

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Kodeks nie wymaga precyzyjnego opisu okoliczności stanowiących przyczynę wydziedziczenia, ale z treści testamentu musi wynikać, że istnieje przyczyna wydziedziczenia, której można przypisać jedną z określonych podstaw wydziedziczenia.

Jakie są skutki wydziedziczenia?

Wydziedziczenie obejmuje tylko samego wydziedziczonego, nie jego potomstwo. Zstępni wydziedzicowanego zstępnego zachowują prawo do zachowku, jeśli przeżyją spadkodawcę. Wydziedziczenie małżonka lub rodziców nie dotyczy ich potomstwa.

Dzięki naszej kancelarii, możemy pomóc Ci zrozumieć wszystkie aspekty wydziedziczenia i innych zagadnień związanych z prawem spadkowym. Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci nie tylko profesjonalną pomoc prawna, ale także wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach.

Skontaktuj Się z Nami

W naszej kancelarii oferujemy szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, opieki nad dziećmi, czy też dziedziczenia i podziału majątku, jesteśmy tu, aby Cię wesprzeć. Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, i jest gotów reprezentować Twoje interesy w tych delikatnych i ważnych sprawach.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, nie wahaj się skontaktować z nami. Nasza kancelaria to miejsce, gdzie Twoje potrzeby są priorytetem, a Twoje sprawy są traktowane z najwyższą starannością i zaangażowaniem. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o naszej kancelarii, naszym doświadczonym zespole prawników i zakresie naszych usług.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat