Sprzeciw od nakazu zapłaty Wrocław

Sprzeciw od nakazu zapłaty Wrocław - Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty to instrument prawny, który umożliwia dłużnikowi obronę przed egzekucją roszczeń pieniężnych i rzeczowych dochodzonych w postępowaniu upominawczym. Wartościowym narzędziem jest szczególnie w postępowaniach nakazowych, jak zwykłe, elektroniczne i europejskie postępowanie nakazowe.

Dłużnik ma dwa tygodnie od otrzymania nakazu zapłaty na złożenie sprzeciwu. Może też uregulować roszczenie w całości w tym terminie. Jeśli sprzeciw nie zostanie dostarczony, istnieje możliwość odroczenia terminu, ale spełnienie określonych kryteriów jest wymagane.

Po złożeniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc. Sąd ustala termin rozprawy i wezwania powoda do dostarczenia dokumentów. Jeśli tylko jeden z pozwanych zgłosił sprzeciw, nakaz nadal obowiązuje w stosunku do pozostałych dłużników.

Sprzeciw może zostać odrzucony, jeśli wniosek został złożony po upływie terminu lub z innych przyczyn. Odrzucenie może nastąpić, gdy nie wprowadzono zmian lub korekt, gdy sąd uznał, że nakaz nie został wydany lub gdy wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną. W takim przypadku nakaz zapłaty pozostaje w mocy.

Kiedy następuje uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Uchylenie nakazu zapłaty może nastąpić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli miejsce pobytu lub zamieszkania pozwanego jest nieznane lub doręczenie nakazu jest niemożliwe. Po drugie, jeśli pozwanemu nie przysługiwała zdolność procesowa lub nie miał reprezentanta prawnego w momencie złożenia pozwu.

Obrona Twoich interesów - Sprzeciw od nakazu zapłaty Wrocław

Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska oferuje kompleksowe wsparcie prawne w przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W sytuacji, gdy poczujesz się niesłusznie oskarżony o zaległości finansowe, warto skorzystać z naszych usług i skutecznie bronić swoich interesów. Nasz doświadczony zespół adwokatów specjalizuje się w rozwiązywaniu spraw związanych z postępowaniami upominawczymi. Dzięki fachowej wiedzy i indywidualnemu podejściu, zapewniamy kompleksową opiekę prawno-procesową.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - najczęściej zadawane pytania?

 • Jak powinien wyglądać sprzeciw od nakazu zapłaty?

  Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać precyzyjne oznaczenie sprawy oraz numer nakazu zapłaty. Należy również wskazać swoje zarzuty i dowody, które potwierdzają niezasadność roszczenia.

 • Komu doręcza się sprzeciw od nakazu zapłaty?

  Sprzeciw należy doręczyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Dokument można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym.

 • Co się dzieje po wniesieniu sprzeciwu?

  Po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd wyznacza termin rozprawy. W międzyczasie, zarządza się dostarczenie dokumentów sprzeciwu do powoda. Na rozprawie przedstawia się dowody i argumenty obrony.

 • Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie sprzeciwu?

  Sąd zobowiązany jest rozpatrzyć sprzeciw w ciągu kilku tygodni od jego wniesienia. Termin zależy od obłożenia sądu i skomplikowania sprawy. Oczywiście, staramy się jak najszybciej załatwić sprawę naszych klientów.

 • Kiedy sąd odrzuca sprzeciw?

  Sąd może odrzucić sprzeciw od nakazu zapłaty, gdy zostanie złożony po upływie terminu określonego w ustawie. Również brak zmian i korekt w przypadku błędów formalnych może skutkować odrzuceniem sprzeciwu.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat