Roszczenia z Umów Wrocław

Roszczenia z Umów Wrocław - Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu Marzena Rucińska

Zabezpiecz Swoje Interesy - Roszczenia z Um￳w

Roszczenia z umów odnoszą się do praw i zobowiązań stron wynikających z zawartych umów. Gdy umowa jest wiążąca, każda strona ma prawo żądać od drugiej strony wykonania określonych zobowiązań lub świadczeń ustalonych w umowie. To oznacza, że strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń, jeśli druga strona nie wywiąże się z umowy w pełni lub wykonanie umowy będzie nieprawidłowe.

Nasza doświadczona Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej związaną z roszczeniami z umów cywilnoprawnych.

Dbamy o jasne i precyzyjne zapisy w umowach, aby uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości. Zrozumiemy Wasze potrzeby i zaproponujemy optymalne rozwiązania. Nasza skuteczna windykacja długów między przedsiębiorcami i kompleksowe doradztwo w sprawach roszczeń z umów pozwoli Wam skupić się na swoich celach biznesowych, wiedząc, że Wasze interesy są odpowiednio chronione.

Jakie Roszczenia Mogą Wynikać z Umów?

Rodzaj roszczenia zależy od charakteru umowy. Mogą to być:

 1. Roszczenia o zapłatę – dotyczą zapłaty określonej sumy pieniężnej za wykonane usługi lub dostarczenie towarów.

 2. Roszczenia o wykonanie usługi – w przypadku umów o dzieło, strona może żądać wykonania określonej czynności.

 3. Roszczenia o odszkodowanie – gdy jedna ze stron narusza umowę I wyrządza szkodę drugiej stronie, ta druga strona ma prawo domagać się odszkodowania.

 4. Roszczenia o zwrot rzeczy – w niektórych umowach, np. Najmu, strony mogą żądać zwrotu rzeczy po zakończeniu umowy.

Przedawnienie Roszczeń z Umów - Wrocław

Roszczenia z umów mogą ulec przedawnieniu w określonych terminach. W przypadku faktur między przedsiębiorcami termin przedawnienia wynosi 2 lata. Dotyczy to sprzedaży towarów i usług.

W umowach o pracę, agencyjnych i o roboty budowlane termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Jeśli roszczenie wynika z prawomocnego wyroku sądowego lub innej instytucji, to termin przedawnienia wynosi 6 lat.

Skorzystaj z Pomocy Prawników

Aby uniknąć problemów z dochodzeniem roszczeń z umów, warto dbać o odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów. Zawierając umowę, warto skorzystać z pomocy prawnika lub adwokata, aby upewnić się, że umowa jest precyzyjna i jasna, unikając nieporozumień.

W przypadku problemów z niespłaconymi długami lub nieprawidłowym wykonaniem umowy, nasza doświadczona Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska służy pomocą. Oferujemy kompleksowe wsparcie w dochodzeniu roszczeń z umów cywilnoprawnych. Zajmujemy się profesjonalną windykacją należności, a także reprezentacją klientów w sporach sądowych i rozwiązywaniem sporów za pomocą mediacji czy arbitrażu.

Zadbaj o swoje roszczenia i skorzystaj z pomocy doświadczonej Kancelarii Adwokackiej Marzena Rucińska. Nasza wiedza i profesjonalizm pozwolą Ci obronić swoje prawa i interesy. Skontaktuj się z nami już dziś!

Roszczenia z Umów - najczęściej zadawane pytania?

 • Na czym polega roszczenie?

  Roszczenie to uprawnienie stron umowy do dochodzenia spełnienia zobowiązań przez drugą stronę. Gdy umowa jest wiążąca, strony mają prawo domagać się wykonania ustalonych świadczeń lub zapłaty określonej sumy pieniędzy.

 • Kiedy roszczenie staje się wymagalne?

  Roszczenie staje się wymagalne, gdy wystąpi zdarzenie, które wyzwala obowiązek jego spełnienia. W większości przypadków jest to moment wykonania świadczenia lub termin płatności określony w umowie.

 • Kiedy następuje przedawnienie roszczeń?

  Tabela Przedawnień

  Aby ułatwić Ci orientację w terminach przedawnienia, prezentujemy krótką tabelę:

  • Umowa Ubezpieczenia: 3 lata

  • Sprzedaż: 2 lata

  • Transport Krajowy: 12 miesięcy

  • Transport Międzynarodowy: 15 miesięcy

  • Umowa o Dzieło: 2 lata

  • Umowa Zlecenie: 2 lata

  • Roboty Budowlane: 3 lata

  • Umowa Najmu: 3 lata

  • Pożyczka: 3 lata

  • Pożyczka między osobami fizycznymi: 6 lat

  • Wyrok Sądu: 6 lat

  • Obrót Gospodarczy: 3 lata

  • Kaucja Gwarancyjna: 3 lata

  • Odszkodowanie: 20 lat od dnia wypadku/popełnienia przestępstwa

 • Jakie roszczenia się nie przedawniają?

  Niektóre roszczenia mają długie terminy przedawnienia lub nie ulegają przedawnieniu. Przykłady to roszczenia wynikające z wyroku sądowego (6 lat), odszkodowania za wypadki lub przestępstwa (20 lat) oraz roszczenia z umów cywilnoprawnych między przedsiębiorcami (2 lata).

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat