Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Na czym polega przyjęcie lub odrzucenie spadku?

Spadek jest najczęściej odrzucany z powodu długów. Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca nabywa spadek z mocy samego prawa. Aby nabyć spadek nie trzeba wcześniej składać oświadczenia o przyjęciu spadku. Nie jest ono jednak definitywne, dlatego w określonym terminie można złożyć stosowne oświadczenie co do spadku. W myśl art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca ma trzy możliwości co zrobić ze spadkiem:

  1. Przyjąć spadek wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe).

  2. Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe).

  3. Odrzucić spadek.

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku skutkuje tym, że spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku (art. 1020 Kodeksu cywilnego).

Kto może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Zdolność do czynności prawnych:

Oświadczenie to może złożyć samodzielnie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych są zasadniczo osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.

W imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności prawnej oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. Przyjęcie spadku wprost i odrzucenie spadku w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych, potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. Jeśli takiej zgody nie ma, oświadczenie złożone przez przedstawiciela ustawowego jest nieważne.

Złożenie oświadczenia przez pełnomocnika:

Osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych może złożyć takie oświadczenie osobiście lub posłużyć się pełnomocnikiem (art. 1018 § 3 Kodeksu cywilnego). Do pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wymagana jest forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym.

Z treści takiego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać, że upoważniono daną osobę do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku w określony sposób lub też do odrzucenia spadku.

Sytuacja spadkobiercy przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Odrzucenie spadku przez dziecko: Art. 1015 § 1 k.c. stanowi, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć przed upływem 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o powołaniu do spadku. Do czasu aż upłynie ten termin i do czasu złożenia oświadczenia – nabycie spadku jest tymczasowe. W tym okresie sytuacja spadkobiercy wygląda następująco:

  1. Spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko ze spadku – majątek spadkobiercy jest oddzielony od majątku spadkowego. Jeśli nastąpi proces o wykonanie obowiązku należącego do długów spadkowych, pozwany spadkobierca może żądać zawieszenia postępowania do czasu złożenia przez niego oświadczenia co do spadku lub upływu 6 miesięcznego terminu.

  2. Spadkobierca nie może w tym czasie zbyć spadku ani udziału w spadku, ani też zbyć przedmiotu należącego do spadku ani udziału w takim przedmiocie.

  3. Nie może też w tym czasie uzyskać postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku ani poświadczenia dziedziczenia, ponieważ złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływ 6 miesięcznego terminu jest konieczną przesłanką takiego oświadczenia (art. 1026 k.c. i 640 § 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem albo przed notariuszem. Złożenie takiego oświadczenia przez spadkobiercę powoduje definitywne nabycie praw i obowiązków. Spadkobierca, który złożył oświadczenie o przyjęciu spadku nie może się już z niego wycofać. Majątek, który posiada łączy się z majątkiem spadkowym.

Czym jest transmisja?

Z pojęciem transmisji związana jest sytuacja, w której spadkobierca umrze przed złożeniem oświadczenia co do spadku i zanim upłynie termin do złożenia takiego oświadczenia. W takim wypadku jego spadkobiercy wstępują w sytuację prawną poprzednika. Mogą zatem złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Spadkodawca, który zmarł to transmitent, a osoba powołana do dziedziczenia po nim – transmitariusz.

Skutki odrzucenia spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku skutkuje utratą przez spadkobiercę praw i obowiązków, które wchodzą w skład spadku. Spadkobierca składający takie oświadczenie traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Zatem jego udział w spadku przechodzi na jego spadkobierców.

Nie można natomiast odrzucić spadku na korzyść innej osoby (potocznie mówiąc zrzec się spadku na rzecz kogoś). Spadkobierca ustawowy ma jedynie możliwość zrzeczenia się dziedziczenia przez zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia określonej w art. 1048 k.c. z przyszłym spadkodawcą.

Odrzucenie spadku może powodować między innymi:

  • Zmianę tytułu powołania do spadku – w przypadku, gdy jedyny spadkobierca testamentowy spadek odrzucił do dziedziczenia dochodzą spadkobiercy ustawowi.

  • Zmiany wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców – może to nastąpić np. przez przyrost (art. 965 Kodeksu cywilnego).

  • Zmianę kręgu osób, które dochodzą do dziedziczenia – w przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę dziedziczącego w pierwszej kolejności, do dziedziczenia dochodzą następni spadkobiercy.

Konsekwencje odrzucenia zapisu windykacyjnego

Jako adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym we Wrocławiu mogę pomóc Ci w zrozumieniu konsekwencji odrzucenia spadku. Odrzucenie spadku może wpłynąć na wiele kwestii, w tym na zmianę tytułu powołania do spadku, wielkość udziałów spadkobierców oraz krąg osób, które dziedziczą po spadkodawcy. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady w tej sprawie, skontaktuj się ze mną jako adwokatem w Wrocławiu, a chętnie Ci pomogę.

Kancelaria adwokacka Marzena Rucińska – Twój partner w sprawach prawnych

Zapraszamy do Kancelarii Adwokackiej Marzena Rucińska – Twojego partnera w sprawach prawnych. Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną, która oferuje kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i biznesowych. Niezależnie od Twoich potrzeb prawnych, możesz polegać na naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Usługi dla klientów indywidualnych

Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi, czy też dziedziczenia i podziału majątku, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, i jest gotowy, aby reprezentować Twoje interesy w tych delikatnych sprawach. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, reprezentację przed sądem oraz wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach.

Obsługa prawna dla klientów biznesowych

Dla klientów biznesowych, oferujemy kompleksową obsługę prawną, dostosowaną do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego, umów, doradztwa prawno-biznesowego i reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy tworzeniu umów handlowych, negocjacjach kontraktów, czy też reprezentacji w sporach, możesz polegać na naszym doświadczeniu i wiedzy prawniczej. Nasz zespół prawników z ogromną determinacją i zaangażowaniem dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów dla Twojej firmy.

Indywidualne podejście

W naszej kancelarii wiemy, że każda sprawa jest unikalna i wymaga spersonalizowanego podejścia. Dlatego przykładamy dużą wagę do indywidualnego doradztwa i budowania trwałych relacji z naszymi klientami. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych adwokatów, którzy są gotowi służyć Ci swoją wiedzą prawniczą, umiejętnościami negocjacyjnymi i zaangażowaniem.

Transparentność i jasność współpracy

W Kancelarii Adwokackiej Marzena Rucińska kładziemy nacisk na transparentność i jasność współpracy. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek usługi prawnej, dokładnie omawiamy szczegóły i koszty, aby mieli Państwo kontrolę nad procesem. Naszym celem jest dostarczenie wysokiej jakości usług prawnych, które są skuteczne i osiągają zamierzone rezultaty.

Skorzystaj z naszych usług

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o naszej kancelarii, naszym zespole prawników oraz obszarach, w których świadczymy usługi. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i zapewnić Ci wsparcie, które potrzebujesz.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat