Pozew o zapłatę Wrocław

Pozew o zapłatę Wrocław - Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu Marzena Rucińska

Skuteczne dochodzenie należności przed sądem - Pozew o zapłatę Wrocław

W Kancelarii Adwokackiej Marzena Rucińska oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach o zapłatę. To jeden z najczęstszych rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Dotyczą najczęściej wykonania zobowiązań, takich jak umowy sprzedaży, najmu czy wykonania usługi.

Różne możliwości dochodzenia należności - Pozew o zapłatę we Wrocłaiu

Posiadając niezaspokojoną wierzytelność i brak rezultatów upomnień, warto zainicjować postępowanie sądowe. Oferujemy wsparcie na etapie wezwania do zapłaty, sporządzenia pozwu i innych pism procesowych, a także osobistą obecność adwokata na rozprawie.

W zależności od specyfiki sprawy, rodzaju zobowiązania i wysokości kwoty pieniężnej, możemy występować z pozwami o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu zwykłym, upominawczym, uproszczonym, nakazowym i w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Niezależnie od trybu postępowania, wszczęcie sprawy powinno być poprzedzone skierowaniem pisemnego wezwania do zapłaty do dłużnika. To dokument, precyzujący żądaną kwotę, tytuł zobowiązania i ostateczny termin zapłaty.

Pozew o zapłatę Wrocław - Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze to uniwersalny rodzaj postępowania w sprawach o zapłatę. Jeśli nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty, może zostać wyznaczona rozprawa. Nakaz zapłaty nie zostanie wydany, jeśli roszczenie jest bezzasadne, budzi wątpliwości lub doręczenie nakazu jest niemożliwe.

Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska - Twoje wsparcie w postępowaniach o zapłatę

Zaufaj naszemu doświadczeniu i skutecznie dochodź swoich należności przed sądem. Oferujemy kompleksową obsługę, precyzyjne dokumenty i reprezentację na sali rozpraw. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zainicjować postępowanie o zapłatę i odzyskać Twoje pieniądze.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat