Posiadanie narkotyków Wrocław

- Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska

Posiadanie narkotyków Wrocław - Skorzystaj z pomocy Adwokata

Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska jest kancelarią prawną świadczącą kompleksowe usługi prawne dla klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie prawa karnego. Jednym z obszarów specjalizacji jest obrona w sprawach związanych z przestępstwami narkotykowymi.

Najczęstsze przestępstwa narkotykowe

Przestępstwa związane z narkotykami stanowią znaczną część wszystkich popełnianych przestępstw w Polsce. Do najczęstszych zalicza się posiadanie narkotyków, udzielanie, wytwarzanie oraz obrót nimi. Odpowiedzialność karną za te czyny reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Katalog spraw narkotykowych jest szeroki i obejmuje różne rodzaje przestępstw związanych z narkotykami. Wśród nich są przestępstwa psychofarmakologiczne, kompulsywne przestępstwa ekonomiczne, przestępstwa ogólne oraz przestępstwa prohibicyjne, takie jak posiadanie i handel narkotykami.

Przestępstwa narkotykowe - konsekwencje prawne

Posiadanie narkotyków

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie narkotyków jest czynem karalnym. Kara za posiadanie zależy od ilości i rodzaju narkotyku. Może być to kara pozbawienia wolności do 3 lat, a w przypadku znacznej ilości narkotyków - do 10 lat.

Handel narkotykami

Handel narkotykami jest surowo karany. Kary mogą wynosić od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku handlu związku z nieletnimi, kara może być jeszcze surowsza. Sprawca może także podlegać karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Jazda pod wpływem narkotyków

Kierowanie pojazdem po zażyciu narkotyków to poważne przestępstwo. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Umorzenie postępowania o posiadanie narkotyków we Wrocławiu

Jeśli ilość posiadanych narkotyków była niewielka i przeznaczona na własny użytek, postępowanie może być umorzone. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego

Pomoc prawna - Posiadanie narkotyków Wrocław

Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach narkotykowych. Adwokat Marzena Rucińska reprezentuje Klientów przed organami ścigania i sądem karnym. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach narkotykowych - posiadanie, handel czy jazda pod wpływem narkotyków. Jesteśmy gotowi pomóc w Twojej sprawie.

Posiadanie narkotyków - najczęściej zadawane pytania?

 • Ile grozi za handel narkotykami?

  Handel narkotykami to poważne przestępstwo. Za nielegalny obrót substancjami odurzającymi lub psychotropowymi grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W przypadku działań skierowanych do nieletnich, kara może być surowsza. Istnieje także ryzyko kary grzywny lub ograniczenia wolności.

 • Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki?

  Koszty związane z wynajęciem adwokata w sprawach o narkotyki zależą od skomplikowania sprawy, czasu pracy adwokata i innych czynników. Zazwyczaj adwokat ustala wynagrodzenie indywidualnie z klientem, uwzględniając szczegóły sprawy. Można uzyskać wstępną kalkulację kosztów podczas konsultacji.

 • Czy można posiadać narkotyki na własny użytek?

  Posiadanie narkotyków jest zabronione i stanowi czyn karalny na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Prawo karne zakazuje posiadania i używania narkotyków, niezależnie od celu, nawet na własny użytek. Kara za posiadanie zależy od ilości narkotyku i może wynosić do 3 lat pozbawienia wolności.

 • Czy bycie pod wpływem narkotyków jest nielegalne?

  Tak, bycie pod wpływem narkotyków jest nielegalne i stanowi przestępstwo. Kierowanie pojazdem po zażyciu narkotyków jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, a także zakazem prowadzenia pojazdów. Bycie pod wpływem narkotyków niezwiązane z jazdą także podlega odpowiedzialności karnej.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat