Odszkodowanie za naruszenie warunków umowy Wrocław

Odszkodowanie za naruszenie warunków umowy

Kancelaria adwokacka Marzena Rucińska - Twój partner w sprawach prawnych

Jesteśmy doświadczoną kancelarią prawną, która oferuje kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Nasza misja to dostarczanie wysokiej jakości doradztwa prawno-organizacyjnego oraz skutecznej reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej. Niezależnie od Twoich potrzeb prawnych, możesz polegać na naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Nasza kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych, aby sprostać Twoim potrzebom. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących opieki nad dziećmi, czy też dziedziczenia i podziału majątku, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, i jest gotowy, aby reprezentować Twoje interesy w tych delikatnych sprawach. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, reprezentację przed sądem oraz wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach. Dla klientów biznesowych oferujemy kompleksową obsługę prawną, dostosowaną do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze prawa handlowego, umów, doradztwa prawno-biznesowego i reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej. Jesteśmy Twoim partnerem w każdym etapie rozwoju firmy, pomagając w rozwiązywaniu problemów prawnych i zapobieganiu sporom.

Odszkodowania za naruszenie warunków umowy

W polskim prawie przewidziana jest swoboda kształtowania umów, ale każda umowa powinna być wykonana zgodnie z jej treścią. Kiedy zobowiązanie nie zostaje spełnione zgodnie z umową, dłużnik naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Przepis art. 471 Kodeksu cywilnego stanowi, że "Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi". To oznacza, że strona, której umowa nie została należycie wykonana, może ubiegać się o odszkodowanie od dłużnika.

W przypadku braku kar umownych w umowie, strona ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jeśli spełnione zostaną trzy przesłanki:

  1. Konkretne zdarzenie wyrządzające szkodę.

  2. Wina dłużnika w niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy.

  3. Zachodzenie związku przyczynowo-skutkowego między zdarzeniem a szkodą.

Odszkodowanie może przyjąć formę kary umownej lub rekompensaty finansowej, mającej na celu naprawienie szkód majątkowych poniesionych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przy określaniu jego wysokości brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak rzeczywista szkoda (damnum emergens) lub utracone korzyści (lucrum cessans). W sytuacjach, gdy nie wykazano winy dłużnika, lub niewykonanie umowy jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od strony, odszkodowanie może być nieuzasadnione.

Jak określić wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ma na celu rekompensowanie wszelkich szkód majątkowych wynikłych z niewykonania lub nienależytym wykonania umowy. Odszkodowanie może polegać na przywróceniu do stanu istniejącego przed szkodą lub na rekompensacie finansowej. Niejednokrotnie warto skonsultować się z ekspertami, którzy pomogą w dokładnym oszacowaniu szkody i odpowiedniej wycenie odszkodowania. W naszej kancelarii jesteśmy gotowi pomóc Ci w sprawach związanych z odszkodowaniami za naruszenie warunków umowy. Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwolą Ci skutecznie dochodzić swoich praw.

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej

Umowy są kluczowym elementem życia biznesowego i prywatnego. Ich prawidłowe wykonywanie to fundament prawny, który gwarantuje spokojny rozwój firm i zabezpiecza interesy stron. W przypadku naruszenia warunków umowy, odszkodowanie może być formą rekompensaty dla strony poszkodowanej. Nasza kancelaria oferuje wszechstronne wsparcie prawne, które pomoże Ci chronić swoje interesy i skutecznie dochodzić odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem prawników, którzy chętnie pomogą Ci w rozwiązaniu Twoich spraw prawnych. Działamy profesjonalnie i skutecznie, dbając o Twoje interesy.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat