Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia - Co to jest?

Niegodność dziedziczenia to zagadnienie opierające się na założeniu, że w pewnych sytuacjach względy etyczne przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkodawcy. Jest to pojęcie, które w świecie prawniczym nazywane jest instytucją. Jej zadaniem jest zapobieganie sytuacjom, w których osoba, która zachowuje się względem spadkodawcy w sposób naganny lub nieetyczny, miałaby możliwość dziedziczenia po nim.

Kiedy spadkobierca jest niegodnym dziedziczenia?

Sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia w trzech głównych przypadkach:

 1. Umyślne Ciężkie Przestępstwo Przeciwko Spadkodawcy: Gdy spadkobierca dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

 2. Naruszenie Swobody Testamentowania: Jeśli spadkobierca działał podstępem lub groźbą, aby zmusić spadkodawcę do sporządzenia, odwołania testamentu lub przeszkodził mu w dokonaniu tych czynności.

 3. Działania Przeciwko Testamentowi: Gdy spadkobierca umyślnie ukrył lub zniszczył testament, podrobił lub przerobił go lub świadomie skorzystał z testamentu podrobionego lub przerobionego.

Warto zaznaczyć, że uznanie o niegodności dziedziczenia jest instytucją fakultatywną, co oznacza, że sąd po zbadaniu okoliczności konkretnego przypadku może, ale nie musi, stwierdzić, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia.

Skutki niegodności dziedziczenia

Jeżeli sąd stwierdzi, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia, skutki są następujące:

 • Skutki dla dziedziczenia ustawowego - W przypadku dziedziczenia ustawowego, w miejsce spadkobiercy niegodnego wchodzą spadkobiercy, którzy są powołani do dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności.

 • Skutki dla dziedziczenia testamentowego - W przypadku dziedziczenia testamentowego, do dziedziczenia może dojść tzw. spadkobierca podstawiony, a udział osoby niegodnej dziedziczenia może przypaść pozostałym spadkobiercom testamentowym. Może także dojść do dziedziczenia ustawowego.

 • Skutki dla zapisu I zachowku - W przypadku uznania zapisobiercy za niegodnego, traktowany jest tak, jakby nigdy nie powstało dla niego roszczenie o wykonanie zapisu. Podobnie jest z uprawnionym do zachowku, jeżeli może być on uznany za niegodnego dziedziczenia.

Jak stwierdza się niegodność dziedziczenia?

Aby stwierdzić niegodność dziedziczenia, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania przed sądem. Zatem konieczne jest wcześniejsze wniesienie do sądu powództwa ze stosownym żądaniem.

Kto może żądać stwierdzenia niegodności dziedziczenia?

Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o uznanie osoby za niegodną dziedziczenia jest każdy, kto ma w tym interes. Do podmiotów legitymowanych czynnie należą między innymi:

 • Osoby, które dojdą do dziedziczenia w miejsce niegodnego.

 • Osoby bliskie zmarłego, które czują, że dopuszczenie niegodnej osoby do dziedziczenia obraża pamięć zmarłego.

 • Prokurator.

Jakie są terminy dla żądania stwierdzenia niegodności dziedziczenia?

Z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia można wystąpić w ograniczonym terminie:

 • Jednego roku od dnia, w którym dowiedziano się o przyczynie niegodności.

 • Nie później niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku.

Pamiętajcie, że termin ten jest ważny i nie można wytoczyć powództwa po jego upływie.

Przebaczenie osobie niegodnej dziedziczenia

Warto zaznaczyć, że spadkodawca może przebaczyć osobie niegodnej dziedziczenia. Przebaczenie może być dokonane w dowolnej formie, a jego skuteczność zależy od tego, czy spadkodawca działał z dostatecznym rozeznaniem i zrozumieniem sytuacji.

Skorzystaj z usług naszej kancelarii

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z niegodnością dziedziczenia lub innymi kwestiami prawno-rodzinnymi, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasz doświadczony zespół prawników specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym i jest gotowy, aby reprezentować Twoje interesy w tych delikatnych sprawach. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, reprezentację przed sądem oraz wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o naszej kancelarii, naszym zespole prawników oraz obszarach, w których świadczymy usługi. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i zapewnić Ci wsparcie, które potrzebujesz.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat