Dozór elektroniczny Wrocław

Dozór elektroniczny Wrocław - Kancelaria Adwokacka Marzena Rucińska

Czym jest dozó￳r elektroniczny?

Dozór elektroniczny to forma odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, z wykorzystaniem nadajnika radiowego i urządzenia monitorującego. Skazany ma obowiązek pozostawania w określonych godzinach w miejscu odbywania kary, co pozwala mu na normalne funkcjonowanie w życiu społecznym.

System dozoru elektronicznego wymaga skazanego do pozostawania w określonych godzinach w miejscu odbywania kary. Naruszenie ustalonego harmonogramu jest natychmiast przekazywane do Centrali Monitorowania, sędziego penitencjarnego i kuratora sądowego. Jednocześnie umożliwia skazanemu prowadzenie normalnego życia, pracy oraz utrzymywanie więzi rodzinnych.

Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Kara w systemie dozoru elektronicznego może być stosowana wobec skazanych, których wyrok nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy. Warunkiem jest posiadanie miejsca stałego pobytu i zgody osób wspólnie zamieszkujących. Nie jest dostępna dla recydywistów wielokrotnych.

Organ udzielający zgody musi przekonać się, że taka forma odbycia kary jest wystarczająca do osiągnięcia celów kary. Niezbędne są także warunki techniczne umożliwiające monitorowanie skazanego.

Kto może wystąpić z wnioskiem o dozór we Wrocławiu?

Wniosek o dozór elektroniczny może złożyć skazany, jego obrońcy, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. Można to zrobić przed lub po rozpoczęciu kary.

Wniosek składa się na piśmie do sądu penitencjarnego i powinien zawierać uzasadnienie, dane skazanego oraz zgody osób wspólnie zamieszkujących. Nie wymaga opłat sądowych.

Sąd penitencjarny wydaje zgodę na dozór elektroniczny w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Odmowne postanowienie można zaskarżyć zażaleniem.

Skazany objęty dozorem elektronicznym może pracować, ale wymaga zgody sądu penitencjarnego.

Wybór adwokata - Dozór elektroniczny Wrocław

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Marzena Rucińska z Wrocławia z pełnym zaangażowaniem reprezentują skazanych w sprawach z zakresu prawa karnego. Oferują wsparcie prawne, pomagając zebranie dokumentacji i sporządzenie wniosku, a także reprezentując klientów w sądzie.

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu adwokata sprawy karne, dozór elektroniczny czy wniosek o dozór elektroniczny, skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Twojej sprawy.

Dozór elektroniczny - najczęściej zadawane pytania?

 • Jakie warunki trzeba spełnić żeby dostać dozór elektroniczny?

  Aby otrzymać dozór elektroniczny, trzeba być skazanym na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy. Wymagane jest również miejsce stałego pobytu i zgoda osób wspólnie zamieszkujących.

 • Jak długo czeka się na dozór elektroniczny?

  Sąd penitencjarny rozpatruje wniosek o dozór elektroniczny w terminie 30 dni od jego złożenia. Termin ten jest jednak o charakterze instrukcyjnym, a przekroczenie go nieznacznie może zdarzyć się z powodów niezależnych od sądu.

 • Co jest potrzebne do złożenia wniosku o dozór elektroniczny?

  Wniosek o dozór elektroniczny składa się na piśmie do sądu penitencjarnego. Wymaga uzasadnienia, danych skazanego i zgód osób wspólnie zamieszkujących. Konieczne jest także dołączenie pisemnych zgód osób wspólnie zamieszkujących.

 • Ile kosztuje złożenie wniosku o dozór elektroniczny?

  Złożenie wniosku o dozór elektroniczny jest wolne od opłat sądowych, co pozwala na bezproblemowe ubieganie się o tę formę odbycia kary.

Prawo cywilne:

Oferta:

Dla Ciebie:
Dla Twojej firmy:

Skontaktuj się z nami:

Strona internetowa: Proformat