Adwokat Wrocław Alimenty

Zakres pomocy w sprawach o alimenty:

– porady prawne dotyczące alimentów,

– ustalenie istnienia źródła obowiązku alimentacyjnego oraz ustalenie wysokości alimentów,

– pozew o alimenty,

– pozew o podwyższenie lub obniżenie alimentów,

– pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,

– reprezentacja w postępowaniu o alimenty na rzecz dzieci,

– reprezentacja w postępowaniu o alimenty na rzecz małżonka,

– wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania,

– wsparcie w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Sprawy o alimenty

Alimenty, czyli środki utrzymania niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych uprawnionego (w przypadku dziecka także środki wychowania i wykształcenia).

Przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego, dlatego bardzo ważne jest umiejętne przygotowanie materiału dowodowego.

Obowiązek alimentacji może powstać między rodzicem a dzieckiem – także pełnoletnim, byłymi małżonkami, krewnymi. W zależności od źródła powstania obowiązku do alimentacji, zasady ustalania ich wysokości będą doznawać pewnych odmienności.

Przy kierowaniu sprawy do sądu warto zadbać o zabezpieczenie alimentów na czas trwania samego postępowania, tak aby bieżące potrzeby dziecka mogły być zaspokajane.

Strona internetowa: Proformat